LifestyleWritings

เมื่อชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบ

เรื่อง ชนิสรา หน่ายมี

ภาพ นิชดา พูลเพชร

“ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบ”

หากพูดถึงความผิดพลาด หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนต้องเคยทำสิ่งที่ผิดพลาด และมีแต่มนุษย์นี่แหละที่แบกความคาดหวังไว้บนบ่า พร้อมคิดว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบจนทำให้เกิดความทุกข์เมื่อสิ่งที่คาดหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจ

ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ

ความผิดพลาดอาจจะเกิดจากความคิด การตัดสินใจ หรือการกระทำ ซึ่งแต่ละบุคคลยอมรับและมีวิธีจัดการกับความรู้สึกของตนเองแตกต่างกัน บางคนอาจจะรู้สึกแย่หากทำในสิ่งที่ผิดพลาด แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะรู้สึกดีขึ้น พยายามเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่พลาดพลั้งไป แต่คนบางคนก็ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบและตั้งมาตรฐานกับตัวเองไว้สูงทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ทุกอย่างจะผิดพลาดไม่ได้ จะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด หรือที่เรียกว่า Self-oriented perfectionist ซึ่งนักจิตวิทยาจัดให้อยู่ใน 1 ใน 3 ประเภทของบุคคลที่นิยมความสมบูรณ์แบบ  

 Self-oriented perfectionist จะไม่กดดันผู้อื่น แต่จะคิด จินตนาการ และถามตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่ทำดีแล้วรึยัง จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน กลายเป็นความเครียด วิตกกังวล และไม่กล้าที่จะทำสิ่งนั้น ซึ่งเป็นอาการของโรคกลัวความไม่สมบูรณ์แบบ หรือที่เรียกว่า Atelophobia 

 Dr. Gail Saltz รองศาสตราจารย์ด้านจิตเวชที่ New York Presbyterian Hospital Weill-Cornell Medical Colle กล่าวว่า Atelophobia คือ ความรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะทำผิดพลาด และหากกระทำสิ่งใดแล้วจะไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังไว้ จึงหลีกเลี่ยงที่จะทำสิ่งนั้น อาการของโรคชนิดนี้คือ มีความวิตกกังวลอย่างรุนแรง หายใจสั้น หายใจหอบ และหายใจถี่ การเต้นของหัวใจไม่เป็นจังหวะ เหงื่อแตก คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง คอแห้ง ไม่เป็นตัวของตัวเอง ขาดสมาธิ อยู่ไม่เป็นสุข ตัวสั่น อ่อนแรง ปวดหัว เก็บตัว และมักสูญเสียการควบคุมอารมณ์และการกระทำ

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ประเภทคือ  Other-oriented perfectionist จะคาดหวังให้คนอื่นสมบูรณ์อย่างไร้ที่ติ โดยจะเอาบรรทัดฐานของตนเป็นที่ตั้ง จนบางครั้งอาจทำให้ผู้อื่นเกิดความกดดัน 

 Socially prescribed perfectionist จะเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ถ้าเราเป็นคนสมบูรณ์แบบ คนในสังคมจะยอมรับเรา

คุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบ

หลายคนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า แก้วที่แตกไม่มีทางต่อให้กลับมาเหมือนเดิมได้ เหมือนบาดแผลที่อยู่ในใจ ความผิดพลาดในบางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่แก้ไขได้สำหรับบางคน แต่กับบางคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ อาจเป็นการยากที่จะลืมความทรงจำที่เจ็บปวด 

แนวคิดทางศิลปะของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าภาชนะ หรือ ถ้วยชามที่บิ่นแตกนั้นไม่ควรทิ้ง แต่ควรซ่อมแซมเพื่อให้พวกมันสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งด้วยรักทองหรือกาวสีทอง เรียกว่า “คินสึงิ”(Kintsugi) ซึ่งมีความคล้ายกับแนวคิด Wabi-sabi วาบิ ซาบิ ที่คนญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

แนวคิดวาบิ ซาบิ เชื่อว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ชีวิตนั้นเรียบง่าย ทำให้มนุษย์เห็นความงดงามบนความไม่สมบูรณ์แบบ และเข้าใจว่า บางทีความผิดพลาดอาจจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เก่งขึ้น ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น และสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองได้ 

ข้อความในหนังสือ ‘จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง’ ของ Haemin Sumin พระเฮมิน พระภิกษุชาวเกาหลีใต้ กล่าวว่า “เราจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ไม่เป็นไร ชีวิตคนเราจะขาวสะอาดเหมือนนกกระเรียนไม่ได้ เมื่อเราใช้ชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ย่อมเกิดบาดแผลได้ทั้งนั้น อย่ากลัวที่จะพลาดพลั้งจนไม่ทำอะไรสักอย่าง แต่จงเลือกที่จะเติบโตขึ้นภายใต้ความล้มเหลวและบาดแผล และตะโกนเสียงดัง ๆ ให้กับชีวิตของตัวเองที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนว่า ฉันรักแกสุด ๆ ไปเลย”

ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคนเคยทำสิ่งผิดพลาดและไม่ได้ต้องการสื่อว่าการที่เรากระทำสิ่งผิดพลาดเป็นเรื่องดี แต่อยากสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบ ถ้าหากเราทำในสิ่งที่ผิดพลาด ก็อยู่ที่ว่าจะมองความผิดพลาดนั้นให้เป็นแค่เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือจะเห็นคุณค่าของความผิดพลาดนั้น และใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อทำให้คุณเติบโตขึ้น


อ้างอิง

–  ooca (2020). Atelophobia โรคกลัวตัวเองดีไม่พอ. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 https://blog.ooca.co/2020/06/29/atelophobia-

– healthline. Understanding Atelophobia, the Fear of Imperfection. https://www.healthline.com/health/mental-health/atelophobia

– brandinside.asia (2020). Perfectionist: รักความสมบูรณ์แบบมากไป อาจเป็นนิสัยที่สร้างความอึดอัดให้เพื่อนร่วมงาน. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564  https://brandinside.asia/perfectionist-personality-may-harmful-work-environment/

– zipevent (2020). Kintsugi ศิลปะแห่งการซ่อมแซม และการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564.https://www.zipeventapp.com/blog/2020/10/12/kintsugi/

– kiji (2018.) “วาบิซาบิ” คืออะไรหนอ? . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 https://kiji.life/wabisabi/

– Quartz. August 3, 2018. The Japanese art principle that teaches how to work with failure. https://qz.com/1347017/the-japanese-art-principle-that-teaches-us-to-expose-our-failures-not-cover-them-up/

– sanook (2564). Atelophobia หรือโรคกลัวความไม่สมบูรณ์แบบกับแนวทางรักษาที่ควรรู้. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 https://www.sanook.com/women/172921/

– Haemin Sumin (2559). (จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง). [Love for imperfect things]. อาสยา อภิชญานางกูล: อมรินทร์ธรรมมะ 

ความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบ กับแนวคิดของ Kintsugi | 5 Minutes Podcast EP.305. https://www.youtube.com/watch?v=4q-5wjGS1bw

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
1
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Lifestyle

Lifestyle

โลกไอที – ดราม่าวงดนตรี NFT กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังแก้ไม่ตก

เรื่อง: นิชดา พูลเพชร วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 20 ปีที่อัลบั้มเปิดตัววง Gorillaz วงดนตรีเสมือนจากอังกฤษ ออกวางแผงเป็นครั้งแรก ซึ่งทางวงก็ได้มีการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบครั้งนี้ด้วยการนำอัลบั้มมาตีพิมพ์ใหม่ (reissue) พร้อมกับปล่อยของที่ระลึกอื่น ...

Writings

โลกไอที – เราได้อะไรจากการที่ ‘เฟซล่ม’

‘เฟซล่ม’ คำ ๆ นี้เราคงจะได้ยินกันบ่อยจนอาจจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดให้เห็นได้เกือบจะตลอดที่สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง ‘เฟซบุ๊ก’ (Facebook) และบริการใกล้เคียงอย่าง อินสตาแกรม (Instagram) หรือ วอตส์แอป (WhatsApp) เกิดใช้การไม่ได้ ...

Writings

ทวิตเตอร์สเปซ กับการเป็นพื้นที่สาธารณะยุคใหม่

‘สเปซ’ กลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ในทวิตเตอร์มาพักใหญ่ ๆ เป็นพื้นที่เปิดให้ผู้ใช้งานได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านสัมผัสใหม่อย่างการสนทนาโต้ตอบแบบ ‘Real Time’ ซึ่งในอดีตไม่เคยมีอยู่ในทวิตเตอร์มาก่อน ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ชุมชนทวิตเตอร์ใช้สเปซพูดคุยอะไรกันบ้าง และสเปซตอบโจทย์ในแง่พื้นที่สาธารณะมากแค่ไหน วารสารเพรสขอพาทุกคนไปรู้จักและวิเคราะห์พื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกัน

Writings

โลกไอที – “แก้ไอโฟนช้าด้วยการตั้งค่าย้ายประเทศไปฝรั่งเศส” เรื่องจริงหรือจกตา ?

มีกระแสอย่างนึงเกิดขึ้น โดยในเพจเฟซบุ๊กที่คอยอัปเดตข่าวสารเรื่องสินค้าลดราคา และกระแสสังคมเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าอย่าง ‘SALE HERE’ ได้อัปโหลดรูปภาพพร้อมแคปชันที่ว่า “ลองทำตามนะ ทริคเพิ่มความเร็วไอโฟน ในไอโฟนรุ่นเก่า แค่ตั้งค่า ไปที่ภูมิภาค เปลี่ยนเป็น ฝรั่งเศส” ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กในคอมเมนต์ก็ต่างพากันทำตามและแสดงความคิดเห็นว่าทำตามแล้วได้ผล เพราะอะไรไอโฟนที่ตั้งค่าย้ายประเทศไปฝรั่งเศสถึงทำให้เครื่องเร็วขึ้นได้ ...

Writings

โลกไอที – Come Back ครั้งแรกในรอบ 24 ปี ! โลกไอทีเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

ผ่านมาแล้วกว่า 24 ปี นับตั้งแต่คอลัมน์โลกไอทีได้เปิดตัวบทความแนะนำโลกไอที (ซึ่งนับว่าล้ำมากในยุคนั้น) ให้ทุกคนได้อ่านกัน วันนี้ วารสารเพรส จะพาทุกคนมองย้อนกลับไปยังห้วงเวลาเก่า ๆ ว่าหลังจากผ่านมาแล้วกว่า 24 ปี โลกไอทีเปลี่ยนไปอย่างไร ...

Writings

เดินทางผ่านเวลาไปกับบทเพลง: การบอกเล่าของเพลงจาก 4 ยุค

เพลงสบายดีหรือเปล่า เพลงติดหูของใครหลายคน ได้สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยและบอกเล่าการเดินทางผ่านวันเวลาได้อย่างน่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องราวง่ายๆ อย่างการ 'แยกย้ายกันไปเติบโต' นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเพลงในยุค 80s ซึ่งถูกจัดอยู่ในฐานะเพลงฮิตจาก joox music อีกด้วย ในครั้งนี้ผู้เขียนจึงย้อนเวลาผ่านการคัดเลือกบทเพลงดังของไทยจากทั้งหมด 4 ยุค ได้แก่ ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save