InterviewWritings

ธรรมะพาสุข : ความสุขอยู่หนใด

ทุกคนเคยสงสัยหรือไม่ว่า ความสุขอยู่ที่ไหน? แล้วอะไรคือตัวกำหนดสิ่งที่เรียกว่าความสุข? หรือจริง ๆ แล้วความสุขไม่มีอยู่จริง หรืออาจจะมีอยู่จริงแต่ยังไม่เกิดขึ้นกับเรา ในวันนี้วารสารเพรสจึงเชิญพระอาจารย์สมบูรณ์ สุจิตฺโต พระธรรมวิทยากรวัดบางขันมาให้คำตอบว่าแท้จริงแล้ว ‘ความสุขอยู่หนใด’

ความสุขคืออะไร?

ความสุขแบ่งได้ 2 ประการ 1. ความสุขทางกาย คือความสุขที่ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องรู้สึกเจ็บป่วย ไม่ต้องเหนื่อยล้ากับการทำงานหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 2. ความสุขทางใจ คือความสุขที่ไม่ได้คิดอิจฉาตาร้อนใคร ไม่ได้คิดที่จะลักขโมยของใครเพื่อนำมาเป็นของเรา สิ่งนี้เรียกว่าความสุข

‘ความสุขทางกาย’ กับ ‘ความสุขทางใจ’ ความสุขแบบไหนคือความสุขที่แท้จริง?

ความสุขทางกายกับความสุขทางใจคือความสุขเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงคงเป็นความสุขทางใจมากกว่า เพราะความสุขเริ่มต้นที่หัวใจสั่งให้ร่างกายลงมือทำ เปรียบเหมือนกับเราถามพ่อกับแม่ว่ากินข้าวหรือยัง กินข้าวอร่อยไหม ดูละครเรื่องอะไร คำถามเหล่านี้เป็นคำถามธรรมดาแต่ทำให้พ่อกับแม่รู้สึกสุขใจ สิ่งนี้เรียกว่าความสุขทางใจ แต่ถ้าพ่อกับแม่กินข้าวอิ่มทุกมื้อแล้วลูกไม่คุยด้วย ไม่ดูแลให้ความรัก ไม่ให้ความใส่ใจพ่อแม่ สิ่งเหล่านั้นอาจทำให้พ่อแม่รู้สึกสุขกายแต่ไม่สุขใจเท่ากับคำถามธรรมดาที่ลูกถามพ่อกับแม่ว่ากินข้าวหรือยัง

ความสุขมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร?

ความสุขเริ่มต้นจากตัวเรา เช่น การไม่มีโรค การไม่เจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่มาจากตัวเรา ส่วนคนรอบตัวเราอาจเป็นได้ทั้งความสุขและความทุกข์ เช่น พ่อแม่ขาเจ็บ พ่อแม่เกิดความทุกข์ทางกาย ส่งผลให้เราเกิดความทุกข์ทางใจ เพราะเราเห็นพ่อแม่เจ็บเราก็เจ็บตามไปด้วย ซึ่งความสุขเกิดจากตัวเราทั้งหมด ส่วนคนรอบตัวเป็นตัวเสริมเพื่อให้เราเกิดความสุขมากขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นสังคมปัจจุบันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เริ่มต้นจากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง ตามลำดับ ดังคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความทุกข์เกิดง่ายกว่าความสุข ความทุกข์ประกอบไปด้วยอริยสัจ 4 อริยะ แปลว่า ประเสริฐ สัจจะ แปลว่า ความจริง รวมกันเป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สมุทัย คือเหตุของการเกิดทุกข์ นิโรธ คือหนทางแห่งการดับทุกข์ และสุดท้าย มรรค คือสิ่งที่นำไปปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเกิดความทุกข์ แต่เมื่อเรามีความทุกข์ เราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไร ใครกำหนดทุกข์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วมาจากตัวเราเป็นผู้กำหนดว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์

หัวใจเป็นตัวนำพาให้พบกับความสุขจริงหรือเปล่า?

หัวใจไม่ใช่ตัวนำพาความสุข องค์ประกอบทั้ง 5 ประการเป็นตัวนำพาหัวใจให้มีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เป็นตัวนำพาความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านหัวใจลงสู่การกระทำ โดยการกระทำทุกอย่าง มันมีเหตุและมีผลของมัน

เพราะเหตุใดความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ ?

ถ้าพูดถึงความสงบ มันไม่สงบเสมอไป ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเรา เช่น เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อหวังที่จะพักผ่อนแต่ก็ไม่ได้พักผ่อน เพราะว่าจังหวัดที่เราไปนั้นอาจจะมีคนทะเลาะกันบ้าง เปิดเพลงเสียงดังบ้าง ความสงบไม่มีจริงเสมอไป แต่เมื่อใดที่เราพ้นจากโลกนี้ไปแล้ว เราอาจจะพบเจอกับความสงบที่แท้จริง เนื่องจากเราได้สงบจิต สงบใจ สงบกายลงแล้ว

แนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นอย่างไร?

คือการใช้ชีวิตให้มีความพอดี ตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นิติธรรมสุขประโยชน์หรือประโยชน์ในภพนี้ เป็นหลักธรรมะของฆราวาส ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน เพื่อให้รากฐานการทำงานเป็นที่มั่นคง อารักขสัมปทา คือการหมั่นรักษาทรัพย์ที่พ่อแม่ให้มา เช่น ที่ดิน บ้าน รถ หรือเงินทองให้ดูแลรักษาไว้ไม่ให้หมดไป กัลยาณมิตตตา คือเพื่อนที่ดี มิตรที่ดี อย่างเช่นเพื่อนที่พาไปเกเร ดื่มสุรา อบายมุขต่าง ๆ คบได้แต่ให้คบอย่างพอประมาณ ไม่ควรใส่ใจมากเกินไป ข้อสุดท้าย สมชีวิตา คือเลี้ยงชีพโดยพอประมาณ อย่างเช่นการใช้เงินฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป ควรใช้อย่างพอประมาณมีมากใช้น้อย มีน้อยก็ใช้น้อย ให้รู้จักประหยัดอดออม เพื่อที่ทุกอย่างจะออกมาพอดีและเราเองก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
2
Love รักเลย
1
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Interview

Interview

“ส้มมั้ยจ๊ะ” ข้อความที่มีเสียง ที่เด็กมธ. รังสิตต่างคุ้นเคย

เรื่อง: เจตณัฐ พิริยะประดิษฐ์กุลภาพ: เจตณัฐ พิริยะประดิษฐ์กุล, ณัฐธนาวดี วงศ์วารห้อย และปาณัสม์ จันทร์กลาง “ส้มมั้ยจ๊ะ ส้มมั้ยจ๊ะ ส้มมั้ย ส้มมั้ยจ๊ะ” เสียงพูดเร็วๆ ซ้ำๆ ...

Interview

กสทช.จะเคาะควบรวมทรู-ดีแทคแล้วยังไง ทำไมคนไทยต้องสนใจด้วย?

เรื่อง: พรรณรมณ ศรีแก้ว ภาพ: วรินธร อมรากุล วันที่สัมภาษณ์: 16 ตุลาคม 2565 ดีล ‘ควบรวมทรู-ดีแทค’ เป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ...

Writings

ค่าใช้จ่ายแฝงของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

เรื่อง : ธนัชชา สิริคุณานันทน์กุล ภาพประกอบ : ปาณิสรา ช้างพลาย ว่ากันว่า การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง เพราะเราจะได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ได้รับเงินเป็นรายเดือนและวางแผนบริหารจัดการเงินนั้นด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น ค่าเทอม ...

Interview

เจ-มังสวิรัติ-วีแกน: 3 วิถีต่างรสชาติที่ไม่มี ‘เนื้อ’ เป็นส่วนประกอบ

เรื่องและภาพ : ณัฐกมล สิทธิวงศ์ เทศกาลกินเจมาถึงทั้งที ต้องได้กิน…..อยู่ร่ำไป พอจะเดาออกกันมั้ยคะว่าหมายถึง “ผัดหมี่” หรือ “ผัดหมี่ซั่วเจ (斋炒米线; Zhāi chǎo mǐ xiàn)” เมนู signature ประจำเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อคนไทยเชื้อสายจีนผู้ไม่กิน ‘เนื้อ’ โดยเฉพาะ อันประกอบไปด้วยเส้นหมี่ซั่วสีเหลืองที่ผัดเข้ากับเต้าหู้ กะหล่ำปลี แครอท และเห็ดหอม ...

Writings

คุยกับ ณัชพล การวิวัฒน์ : ชีวิตการเรียน โอกาส และความฝันของนักศึกษาพิการผู้รักในคอมพิวเตอร์

เรื่องและภาพ : ปาณิสรา ช้างพลาย คนพิการหลายคนมีความฝัน ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากคนในสังคม การได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ไปจนถึงการมีอาชีพรองรับในอนาคต ทว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงฝันนั้นได้ ด้วยระบบโครงสร้าง หรือนโยบายทางสังคมที่ยังเอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการได้ไม่เต็มที่ หรือครอบคลุมมากพอ บวกกับทัศนะคติของคนในสังคมบางส่วนที่พร้อมจะปิดประตูความฝันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ด้วยแนวคิดที่ว่า ...

Writings

Rape Issue(s) : ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกในกระบวนการ ‘ข่มขืนซ้ำ’ ผู้เสียหาย

เรื่องและภาพประกอบ : ณัฐกมล สิทธิวงศ์ เวลาเกิดปัญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศในสังคม บทบาท หน้าที่ หรือภาระความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้เสียหายเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องเป็นฝ่ายตามตัวผู้กระทำความผิดเอง ต้องไปแจ้งพนักงาน ดำเนินเรื่องทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองถูกข่มขืนจริงๆ นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงชายก้าวไกล ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save