News

คณบดีคณะวิศวะฯ มธ. ชี้แจง ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบได้ แม้ผิดจากประกาศคณะ เตรียมพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุปหลังสอบกลางภาค ด้านนักศึกษาเชื่อประกาศของสภานักศึกษา จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ขอให้รักษาสิทธิของตัวเอง

เรื่องและภาพ : ปาณัสม์ จันทร์กลาง จากกรณีที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สภาฯ) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ว่าการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ต่อมาพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบ จำเป็นต้องเขียนใบคำร้องก่อนเข้าห้องสอบ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องสิทธิการแต่งกายของนักศึกษานั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ธีร เจียศิริพงษ์กุล ...

News

ประธานสภาฯ และกองกิจฯ เผย การส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุมมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องหวั่นถูกยุบเลิกชุมนุม หากยังมีผลงานต่อเนื่อง

เรื่อง : ฌัชฌา สรนันท์ ภาพ : TU PHOTO จากกรณีการส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุม ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ว่าหากชุมนุมใดมีรายชื่อสมาชิกไม่ครบ 50 คน อาจจะถูกยุบเลิกได้ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมานั้น ต่อมา ชุมนุมที่จำนวนสมาชิกไม่ครบกำหนดได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์จำนวนสมาชิกลง นักศึกษา ก. (นามสมมุติ) รองประธานชุมนุมกีฬาแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ...