News

อดีตผู้ปราศรัย “ม็อบ10สิงหา” ชี้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้สถาบันกษัตริย์ถูกพูดถึงในเวทีมากขึ้น

เรื่อง: วีริสา ลีวัฒนกิจ และ พรรณรมณ ศรีแก้ว

อดีตผู้ปราศรัย “ม็อบ10สิงหา” ชี้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯ มีมูลเหตุเพื่อล้มล้างการปกครอง จะยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ถูกพูดถึงในเวทีสาธารณะมากขึ้น

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันที่ 10 พ.ย.  2564 ให้การชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” หรือ “ม็อบ10สิงหา” ในวันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการปราศรัยถึง 10 ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยภาณุพงศ์ จาดนอก ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และอานนท์ นำภา ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 1 โดยสั่งให้ 3 ผู้ถูกร้องและกลุ่มองค์กรเลิกการกระทำดังกล่าว ซึ่งในคำวินิจฉัยมีส่วนหนึ่งระบุว่า “อำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด” นั้น 

ณฐนภ ศรัทธาธรรม พนักงานของหน่วยงานภาคประชาสังคมแห่งหนึ่ง อดีตนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. และหนึ่งในผู้ร่วมปราศรัยใน “ม็อบ10สิงหา” กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมากขึ้นในการชุมนุมสาธารณะ เพราะคำวินิจฉัยสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในประเทศไทยอาจจะผิดหลักการสากล รวมถึงมีการพยายามใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างชัดเจน

“คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถูกประชาชนตั้งคำถามว่า เป็นคุณหรือโทษกับประชาชนขนาดไหน และเป็นคุณหรือโทษกับฝั่งผู้มีอำนาจขนาดไหน เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นศาลที่มีบทบาททางการเมืองสูงทั้งที่มาและการใช้อำนาจ” ณฐนภกล่าวและว่า นอกจากนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็อาจทำให้มีการฟ้องปิดปากหรือ Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) มากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งอาจมีผลกระทบถึงการสั่งฟ้องและรูปแบบของการตัดสินคดีที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น คดีที่ถูกฟ้องด้วยมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาหรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อีกทั้งคำวินิจฉัยของศาลยังมีลักษณะที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตคือการสั่งห้ามไปถึงในอนาคต ซึ่งสามารถตีความได้ในหลายแง่มุม

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย 3 แกนนำ อานนท์-ไมค์-รุ้ง เหตุปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 (ภาพจาก YouTube สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)

เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มธ. และสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อลองวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมาดูแล้ว เหมือนเป็นสัญญาณทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ต้องการให้มีการหยุดการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากจะมีการชุมนุมครั้งต่อ ๆ ไป ก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น และอาจมีความรุนแรงที่มากขึ้นตามมาได้

เกียรติชัยกล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ชัดเจนและตีความกว้าง ทำให้ไม่ทราบแน่ชัดว่าต่อไปจะสามารถพูดถึงข้อเรียกร้องอะไรได้บ้าง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาจจะไม่สามารถปราศรัยเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้อีก อาจทำให้การเรียกร้องในการยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 มีความยากลำบากมากขึ้น หรือไม่สามารถทำได้อีกเลยก็เป็นได้ และอาจมีการนำกฎหมายมาตรา 113 ข้อหากบฏมาบังคับใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรม ‘ธรรมศาสตร์จะไม่ทน’ บริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 (เข้าถึงเมื่อ 18 พ.ย. จาก https://www.naewna.com/politic/510945)

วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มธ.กล่าวว่า คำตัดสินครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในระบบราชการ โดยเฉพาะในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพราะมาตรา 211 วรรค 4 ในรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมถึงทัศนคติในการปราบปรามผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปกรณ์ สุรฤทธิ์ธำรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และรองโฆษกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) กล่าวว่า อมธ. สนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและประชาชนอย่างเต็มที่ โดย อมธ. มีหน้าที่และพันธกิจในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสามารถช่วยประสานงานอาจารย์ ทนายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ หากมีกรณีที่นักศึกษาถูกดำเนินคดีหรือได้รับบาดเจ็บ

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
1
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

หอใน มธ. แจงเหตุเอาเตาไมโครเวฟภายในหอพักออก ให้ใช้ที่ครัวส่วนกลางแทน เพราะคนใช้ผิดวิธีแล้วเตาพังจนซ่อมไม่ได้

เรื่องและภาพ: พรรณรมณ ศรีแก้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการนำเตาไมโครเวฟภายในหอพักเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกโซนออก และนำไปไว้ที่ครัวส่วนกลาง ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักศึกษาซึ่งพักภายในหอพักเอเชี่ยนเกมส์ถึงสาเหตุที่ทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ย้ายเตาไมโครเวฟออกไป ...

News

นักวิชาการเผยผู้ติดเชื้ออาจเพิ่ม 90,000-180,000 คน เหตุเปิดประเทศก่อนได้วัคซีนครบโดสถึงร้อยละ 70

เรื่อง ตติยา ตราชู ภาพ สาธิต สูติปัญญา นักวิชาการเผยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจเพิ่มขึ้น 90,000-180,000 คน จากการเปิดประเทศเร็วขึ้นก่อนเดือน ธ.ค. ที่คาดการณ์อัตราผู้ได้รับวัคซีนไว้ที่ร้อยละ 70 แนะต้นทุนในการระบาดสูงกว่าผลได้ทางเศรษฐกิจ จากกรณีเปิดประเทศไทย ...

News

วันทอง, ทุบโต๊ะข่าว, ฟ้าหินดินทราย, แฉ มีโฆษณาเกินกว่าที่ กสทช. กำหนด

ผลวิจัยชี้ วันทอง, ทุบโต๊ะข่าว, ฟ้าหินดินทราย และแฉ มีโฆษณาเกินเวลา เพราะการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้เบียดบังเวลาของผู้บริโภค แนะควรมีการตรวจสอบและบทลงโทษที่ชัดเจน

News

อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ เลือกตั้ง อบต. มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทุกคนควรออกไปเลือกตั้ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำทุกคนควรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมให้จับตามองการใช้ความรุนแรงและการใช้เงินในการเลือกตั้ง

News

อดีตเจ้าหน้าที่ กต. เผย การคัดเลือกประเทศเข้าไทยไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หวั่นอาจต้องปิดประเทศอีกรอบ

อดีตเจ้าหน้าที่ กต. เผย การคัดเลือกประเทศเข้าไทยไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หวั่นอาจต้องปิดประเทศอีกรอบ ทางด้านแฟนคลับลิซ่าไม่เสียใจที่ต้นสังกัดปฏิเสธร่วมงานเคานต์ดาวน์ เพราะความปลอดภัยจากโควิด-19 ของศิลปินต้องมาก่อน แนะ เอาเงินไปจัดซื้อวัคซีน ประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยและออกไปเที่ยวโดยไม่ต้องกระตุ้น

News

โรงเรียนในสุราษฎร์ฯ เลื่อนเปิดเรียน เหตุพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

ครูสุราษฎร์ฯ เผยผู้ปกครองเห็นด้วยกับการกลับไปเรียนเพราะมั่นใจในมาตรการของโรงเรียน แม้จะมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้โรงเรียนกำลังรอดูสถานการณ์ต่อ 14 วัน

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save