News

สอบ.ค้าน ‘ต่อสัมปทาน 30 ปี รฟฟ.สายสีเขียว’ เหตุค่าโดยสารแพงขึ้น

ผู้เขียน: กัญญพัชร กาญจนเจตนี และ กัญญาภัค วุฒิรักขจร

ภาพ: สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ มติชนออนไลน์

สภาองค์กรของผู้บริโภคค้านการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหตุจะทำให้ค่าโดยสารแพงขึ้น ชี้คนไทยจ่ายค่ารถไฟฟ้าแพงกว่าคนญี่ปุ่น

จากกรณีมีข้อเสนอที่จะขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ประกอบไปด้วยสายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน) ให้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (บีทีเอสซี) จากปี 2572 ที่จะสิ้นสุดสัญญา ออกไปอีก 30 ปีจนถึงปี 2602 เพื่อแลกกับหนี้สินกว่า 30,000 ล้านบาท ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่กทม.จ้างบีทีเอสซีให้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 (สถานีสะพานตากสิน-บางหว้า และสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง) และส่วนต่อขยายที่ 2 (สถานีแบริ่ง-สมุทรปราการ และสถานีหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และหนี้สินค่าก่อสร้างและงานโยธาที่ กทม.รับโอนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อีกกว่า 70,000 ล้านบาทนั้น

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ให้สัมภาษณ์ว่า สอบ. ขอคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งจะหมดสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ.2572 เพราะการต่อสัญญาดังกล่าวจะทำให้ค่าโดยสารปรับตัวขึ้น ประชาชนได้รับผลกระทบ

คงศักดิ์ กล่าวว่า ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าในประเทศไทยมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับรายได้ขั้นต่ำ เช่น ญี่ปุ่น ประชาชนจะจ่ายค่ารถไฟฟ้าร้อยละ 9 ของรายได้ขั้นต่ำ แต่ประชาชนไทยจะจ่ายค่ารถไฟฟ้าแพงถึงร้อยละ 28 ของรายได้ขั้นต่ำ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพียงร้อยละ 2.86 เท่านั้น ปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงเนื่องจากสัญญาสัมปทานการสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ขาดการออกแบบการวางโครงข่ายระบบรางร่วมกัน แต่ละหน่วยงานทยอยสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า เกิดสัญญาหลายฉบับ โดยไม่ได้ประสานงานในเรื่องการคิดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า และอัตราค่าโดยสารในระบบเดียวกัน

“สัญญาสัมปทานส่วนใหญ่ให้สิทธิกับเอกชนมาก เพราะฉะนั้นการจะให้รัฐได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องยาก อีกทั้งรัฐบาลก็ขาดนโยบายการส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะ รวมถึงขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง อัตราการจดทะเบียนของรถส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรารถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีจำนวนลดลง” คงศักดิ์กล่าว

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านขนส่งฯ กล่าวต่อว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือ BTS เป็นรถไฟฟ้าสายเดียวที่อยู่ในความดูแลของเอกชน หากหมดสัญญาสัมปทานและสามารถดึงกลับมาอยู่ในการดูแลของรัฐ แล้วจ้างเอกชนเดินรถเพียงอย่างเดียว กทม.ก็จะสามารถควบคุมคุณภาพและอัตราค่าโดยสารได้ อีกทั้ง กทม. ยังมีเวลาอีก 7 ปี กว่าที่สัญญาจะหมดอายุในปี 2572 เพื่อพิจารณาว่าจะเลือกต่อสัญญาสัมปทานหรือไม่ จึงยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสัญญา โดยควรพิจารณาหาทางออกอย่างรอบคอบเพราะจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก

คงศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม.ในยุคของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมืองเป็นผู้ว่าฯ มีภาระหนี้ต่อเนื่องรวมกว่า 100,000 ล้านบาท จากการก่อสร้างและจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จึงมีความพยายามที่ขยายสัญญากับบีทีเอสซีซึ่งเป็นผู้เดินรถออกไปอีก พร้อมกับเงื่อนไขสัญญา 30 ปี กำหนดค่าโดยสาร 65 บาทตลอดสาย โดยบีทีเอสซีจะยกภาระหนี้สินให้ทั้งหมด พร้อมกับ กทม. จะได้รับส่วนแบ่งตลอดสัญญารวมเป็นจำนวนกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งหาก กทม. คำนึงถึงผู้บริโภคมากกว่ากำไร เงินส่วนแบ่งดังกล่าวควรเปลี่ยนมาเพื่อปรับลดค่าโดยสารให้แก่ผู้บริโภค เพื่อที่ผู้บริโภคจะไม่ต้องจ่ายราคา 65 บาทตลอดสัญญา 30 ปี หรือหากภาระหนี้สินเป็นปัญหามาก กทม.อาจส่งคืนส่วนต่อขยายนี้ให้กับรฟม.ได้

“เราไม่ควรจะสร้างภาระให้กับคนรุ่นหลังอีกแล้ว คุณให้เขาต่อสัญญาสัมปทานอีก 30 ปีก็เท่ากับผูกขาดอีก 30 ปี เราจะไปทำอะไรกับเส้นทางหลักเดิมคือเส้นสีเขียวก็ยังทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือคุณต้องให้เขาหมดสัญญาไป ให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ กลับมาเป็นของรัฐ” ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านขนส่งฯ กล่าวและว่า สอบ.ได้เสนอค่าโดยสารใหม่กับชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน คือค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 อยู่ที่ 15 บาท และค่าโดยสารสูงสุดตลอดสาย (สายสีเขียวและส่วนต่อขยาย 1-2) ไม่เกิน 44 บาท 

คงศักดิ์ กล่าวว่า เฉลี่ยแล้วผู้บริโภคจะโดยสารไม่เกิน 10-12 สถานี ค่าโดยสารที่เหมาะสมจึงควรเป็นค่าโดยสารที่ไม่แพงจนเกินไป การจะให้คนที่จ่ายไหวไปใช้บริการรถไฟฟ้า และคนจนก็ไปใช้บริการรถเมล์เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ เพราะนั่นคือการสร้างความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคม เราต้องทำให้ขนส่งมวลชนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมัยที่ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม.ในขณะนั้น มีการว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ลงทุนโครงการรถไฟฟ้า เส้นทางหลักจากสถานีหมอชิต-อ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน มีสัญญาสัมปทาน 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2572 จนต่อมา กทม. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ 1 จากสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง และจากสถานีสะพานตากสิน-บางหว้า และว่าจ้างให้ BTS เป็นผู้เข้ามาเดินรถ และหลังจากนั้น รฟม.เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 คือจากสถานีหมอชิต-คูคต และจากสถานีแบริ่ง-เคหะฯ จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 3 ช่วงจนถึงปัจจุบัน มีเส้นทางครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ มีระยะทางรวม 52.65 กิโลเมตร และจะมีสถานีรวมทั้งสิ้น 57 สถานี

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
2
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

สปป.ลาวเสียงแตก ‘โตโน่’ ว่ายน้ำ เป็นภาระหรือช่วยแพทย์

เรื่อง: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ ภาพ: อินสตาแกรม @mootono29 คนในพื้นที่แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสียงแตก ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่โตโน่ว่ายน้ำ ระบุเป็นการเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัย แต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ดีใจเพราะโรงพยาบาลเมืองท่าแขกขาดแคลนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรณีที่ ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ...

News

รพ.หลายแห่งไม่รับทำแท้งผู้ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ แม้มีกม.รองรับ

เรื่อง: ปาณัสม์ จันทร์กลาง ภาพ: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 เผย แม้ประเทศไทยจะแก้กฎหมายให้ผู้มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์สามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังพบว่าโรงพยาบาลจำนวนมากรวมทั้งโรงเรียนแพทย์ปฏิเสธการให้บริการ แนะสธ.จัดหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์จังหวัดละ 1 ...

News

น้ำท่วมชุมชนมัสยิดท่าอิฐ นนทบุรี ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ความช่วยเหลือจากรัฐยังไม่เพียงพอ ขณะที่นายกฯ อบต. แจ้งเตือนเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสูงอีก 20 ซม. กลางเดือนนี้

เรื่องและภาพ: ปาณิสรา ช้างพลาย จากกรณีอุทกภัยสาเหตุจากพายุนูโรและน้ำหนุนจากทางภาคเหนือ ประกอบกับฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 มานานเกือบเดือนนั้น เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) ...

News

น.ศ.มธ.จัดกิจกรรม “ไว้อาลัยศาลไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์” เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านคำวินิจฉัย “8 ปี ประยุทธ์” พร้อมต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

เรื่อง: เจตณัฐ พิริยะประดิษฐ์กุล ภาพ: กัปตัน จิรธรรมานุวัตร จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) วินิจฉัยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2568 ตามความในมาตรา ...

News

คณบดีคณะวิศวะฯ มธ. ชี้แจง ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบได้ แม้ผิดจากประกาศคณะ เตรียมพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุปหลังสอบกลางภาค ด้านนักศึกษาเชื่อประกาศของสภานักศึกษา จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ขอให้รักษาสิทธิของตัวเอง

เรื่องและภาพ : ปาณัสม์ จันทร์กลาง จากกรณีที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สภาฯ) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ว่าการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ต่อมาพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบ จำเป็นต้องเขียนใบคำร้องก่อนเข้าห้องสอบ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องสิทธิการแต่งกายของนักศึกษานั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ธีร เจียศิริพงษ์กุล ...

News

ประธานสภาฯ และกองกิจฯ เผย การส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุมมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องหวั่นถูกยุบเลิกชุมนุม หากยังมีผลงานต่อเนื่อง

เรื่อง : ฌัชฌา สรนันท์ ภาพ : TU PHOTO จากกรณีการส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุม ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ว่าหากชุมนุมใดมีรายชื่อสมาชิกไม่ครบ 50 คน อาจจะถูกยุบเลิกได้ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมานั้น ต่อมา ชุมนุมที่จำนวนสมาชิกไม่ครบกำหนดได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์จำนวนสมาชิกลง นักศึกษา ก. (นามสมมุติ) รองประธานชุมนุมกีฬาแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save