News

วันทอง, ทุบโต๊ะข่าว, ฟ้าหินดินทราย, แฉ มีโฆษณาเกินกว่าที่ กสทช. กำหนด

ผลวิจัยชี้ วันทอง, ทุบโต๊ะข่าว, ฟ้าหินดินทราย และแฉ มีโฆษณาเกินเวลา เพราะการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้เบียดบังเวลาของผู้บริโภค แนะควรมีการตรวจสอบและบทลงโทษที่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม ภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดงานแถลงข่าวจากงานวิจัย “โฆษณาแฝงและการโฆษณาเกินเวลา ทางช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล”ของนางสาวบุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ นักวิจัยอิสระ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (zoom meeting)

สาระสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กำหนดให้รายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ออกอากาศ 1 ชั่วโมง มีโฆษณาได้ไม่เกิน 12 นาที 30 วินาที ดังนั้นจะมีเนื้อหารายการเหลือ 47 นาที 30 วินาที แต่ผลวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง ละครเรื่องวันทอง (2564) มีเนื้อหา 38 นาที 35 วินาที รองลงมาคือ รายการทุบโต๊ะข่าวและซุปตาร์พาตะลุย มีเนื้อหา 44 นาที 14 วินาที ส่วนละครเรื่องฟ้าหินดินทราย (2564) กับข่าวภาคค่ำ มีเนื้อหา 46 นาที 45 วินาที และสุดท้ายรายการแฉ มีเนื้อหา 47 นาที

นางสาวบุณยาพรกล่าวว่า จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า สถานีโทรทัศน์หารายได้จากโฆษณาและโฆษณาแฝงจนทำให้เวลาของเนื้อหารายการในกลุ่มตัวอย่างบางส่วนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น เนื่องมาจากสถานการณ์การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่สูงขึ้นและช่องว่างทางกฎระเบียบของ กสทช. ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลเฉพาะโฆษณา (TV Commercial – TVC) เป็นหลัก จึงทำให้เกิดช่องว่างที่ผู้ประกอบการสามารถหารายได้เพิ่มเติมโดยหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎได้ ซึ่งเป็นการเบียดบังเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ยอมรับได้กับโฆษณา แต่รับไม่ได้กับโฆษณาแฝง และหากรู้สึกว่าถูกรบกวนก็จะนำไปสู่พฤติกรรมการเปลี่ยนช่อง การไม่สนับสนุนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ตลอดจนการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันที

นอกจากนี้นางสาวบุณยาพร ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ว่า หน่วยงานกำกับดูแลควรมีแนวทางการกำกับโฆษณาที่ชัดเจนและครอบคลุม เช่น กำหนดขอบเขตของโฆษณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากจะให้มีโฆษณาแฝง รายการแนะนำสินค้า และสปอตโปรโมตรายการ ต้องจำกัดเวลาในการเผยแพร่ รวมทั้งควรมีหน่วยงานสอดส่องเฝ้าระวังโฆษณาในเชิงรุก โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยการให้ค่าตอบแทนหรือค่าเสียเวลา สำหรับผู้บริโภคที่ช่วยสอดส่องโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้บริโภค แล้วร้องเรียนไปยัง กสทช.

ด้านนางสาวโสภิดา วีรกุลเทวัญ ผู้แทนคณะอนุกรรมการ ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบ.) กล่าวว่า กสทช. ควรให้ความจริงจังในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการโฆษณา รวมทั้งมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น ให้รายการที่กระทำผิดงดออกอากาศชั่วคราว, ลงโทษผู้ผลิตสินค้าที่ลงโฆษณา หรือมีมาตรการจำกัดเวลาโฆษณาหรือจำกัดประเภทรายการที่โฆษณาได้ นอกจากนี้ควรมีหน่วยงานที่เฝ้าระวังโฆษณาแฝงหรือควบคุมการโฆษณาในโทรทัศน์โดยเฉพาะที่ทำงานในเชิงรุก และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคร้องเรียน ทั้งนี้ หากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการก็ควรได้รับบทลงโทษเช่นกัน นอกจากนี้ ควรตรวจสอบลักษณะของการโฆษณาเกินจริงควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากผู้ชมโทรทัศน์มีความหลากหลายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อโฆษณาได้ง่าย

ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีโฆษณาทางโทรทัศน์ ในแง่ของการเป็นช่องทางหารายได้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตรายการหรือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการมีโฆษณาแฝงและรายการแนะนำสินค้าในรายการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นการรบกวนการรับชมรายการโทรทัศน์ โดยมองว่ารายการที่นำเสนอข้อเท็จจริง เช่น รายการข่าว สาระความรู้ สารคดี ไม่ควรมีโฆษณาแฝงหรือรายการแนะนำสินค้า นอกจากนี้หากพบว่าโฆษณาและโฆษณาแฝงของสินค้าหรือบริการใดที่รบกวนการรับชม ผู้บริโภคจะไม่ซื้อหรือสนับสนุนสินค้าเหล่านั้นเด็ดขาด

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
1

Comments are closed.

More in:News

News

โรงเรียนในสุราษฎร์ฯ เลื่อนเปิดเรียน เหตุพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

ครูสุราษฎร์ฯ เผยผู้ปกครองเห็นด้วยกับการกลับไปเรียนเพราะมั่นใจในมาตรการของโรงเรียน แม้จะมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้โรงเรียนกำลังรอดูสถานการณ์ต่อ 14 วัน

News

มธ.เปิดตัวรถรับ-ส่งภายในพื้นที่ หลังหมดสัญญาว่าจ้างรถเอ็นจีวี เผยรถใหม่ใช้งานดีกว่ารถเก่า

เรื่อง: น้ำฝน หนุ่นสี มธ. เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าที่ให้บริการรับ-ส่งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทดแทนรถเอ็นจีวีที่หมดสัญญา  เผยรถใหม่ไม่ต้องเสียเวลารอเติมก๊าซเอ็นจีวี ส่งผลให้ไม่ขาดรอบวิ่งและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ได้หมดสัญญาว่าจ้างกับบริษัทผู้ดูแลรถโดยสารเอ็นจีวีที่รับ-ส่งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทาง มธ. ...

News

ช้างเลี้ยงพึ่งพากลไกธุรกิจท่องเที่ยว ปิดประเทศทำควาญ-ปางลำบาก แนะรัฐไทยปรับระบบดูแลให้ครบวงจร

เรื่อง: ตติยา ตราชู นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ชี้ช้างเลี้ยงพึ่งพากลไกธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อปิดประเทศเพราะโควิด ทำให้ควาญขาดรายได้-ปางปิดตัว แนะรัฐไทยปรับระบบดูแลช้างให้ครบวงจร  นายธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย กล่าวว่า จากช้างเลี้ยงจำนวนทั้งหมด 3,800 เชือกในประเทศไทย มีเพียง ...

News

นักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดผลการเลือกตั้ง อบต. คาดการเมืองท้องถิ่นเริ่มพลิกฟื้นหลังถูกดองมาเกือบ 8 ปี

เรื่อง : ตติยา ตราชู นักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก หรือ new voter จะไม่ใช่ผู้ชี้ขาดผลการเลือกตั้ง อบต. ปลาย พ.ย.นี้ เพราะมีสัดส่วนในแต่ละเขตน้อยกว่าฐานคะแนนเดิม คาดการเลือกตั้ง ...

News

รายงานพิเศษ : สรุปเหตุการณ์ 10 วัน หลังนายกฯประกาศ ‘เปิดประเทศ’ ให้ชาวต่างชาติเที่ยวได้ 17 จังหวัด

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ วารสารเพรสได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ดังกล่าว ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา

News

ครบรอบ 10 ปีน้ำท่วม: ย้อนรอยน้ำท่วมปี 54 จับตาดูน้ำท่วมปี 64

สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น ฝนยังคงตกหนักเกือบทุกวัน เนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก และพายุคมปาซุ จนหลายคนเริ่มกังวลว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะรุนแรงและยาวนานเหมือนเมื่อครั้งปี 2554 หรือไม่ วารสารเพรสจึงอยากชวนทุกคนย้อนรอยเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร มีสิ่งใดบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างกัน และสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564 นี้จะเป็นไปอย่างไรต่อไป

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save