News

ชุมนุมกิจกรรม ‘เวียนชื่อ’ สมาชิก เหตุหวั่นถูกยุบเพราะคนไม่ถึงเกณฑ์ เลขาฯ อมธ. ชี้อาจผิดวินัย

เรื่องและภาพ : ปาณัสม์ จันทร์กลาง

จากประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ขอความร่วมมือให้ชุมนุมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่งรายชื่อสมาชิกปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สะดวกแก่การตรวจสอบ หากไม่ดำเนินการภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 จะถือว่าชุมนุมกิจกรรมนักศึกษานั้นยุบเลิกตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

นักศึกษา ด. (นามสมมติ) รองประธานชุมนุมแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ในปีนี้มีแผนรับสมาชิกใหม่ในงานเปิดโลกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นหลังช่วงกำหนดส่งรายชื่อ (13-14 กันยายน) ไปแล้ว จึงกังวลว่าชุมนุมจะเสี่ยงถูกยุบ เพราะไม่สามารถหาสมาชิกได้ทันตามกำหนด ต่อมาทางสภานักศึกษาได้ขยายวันกำหนดส่งจนถึงวันที่ 16 กันยายน ทำให้การรับสมาชิกเพิ่มเป็นไปได้ด้วยดี แต่จำนวนก็ยังไม่ครบ 50 คนตามข้อบังคับ จนต้องมีการแลกเปลี่ยนสมาชิกระหว่างชุมนุม รวมไปถึงการขอให้เพื่อนช่วยลงชื่อแต่ในนามไว้ก่อน ถึงจะได้สมาชิกครบตามเกณฑ์

นักศึกษา ป. (นามสมมติ) ประธานชุมนุมกีฬาแห่งหนึ่ง กล่าวว่า จริงๆ แล้วสมาชิกในชุมนุมมีไม่ถึง 50 คน ชุมนุมอื่นก็เช่นกัน จึงมองว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไป และทำให้สงสัยว่าหากจำนวนคนมีไม่ถึงจริงๆ ชุมนุมจะถูกยุบเลิกไปเลยหรือไม่ เพราะกังวลว่าห้องชุมนุม อุปกรณ์กีฬา และงบกิจกรรมที่ยื่นขอไปแล้วจะถูกตัดทิ้งไปอย่างเสียเปล่า กลายเป็นว่าทางมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกีฬาชนิดนี้แล้วหรือ

นักศึกษา น. (นามสมมติ) ประธานชุมนุมแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ปัญหาเรื่องสมาชิกไม่ครบกำหนดมีมานานแล้ว เมื่อก่อนทางชุมนุมไม่ได้มีสมาชิกมากเท่าปัจจุบัน จึงต้องอาศัยเพื่อนของสมาชิกให้ช่วยลงชื่อให้ แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาในเรื่องนี้อยู่บ้าง เช่น สมาชิกบางคนต้องการทำกิจกรรมกับชุมนุมแบบไร้สถานะ หรือบางคนมีชื่ออยู่ในสมาชิกของชุมนุมอื่นครบโควตาแล้ว จึงไม่ได้ส่งรายชื่อให้ เลยต้องไปขอแลกสมาชิกกับชุมนุมอื่น

“การขอชื่อจริงๆ แล้วเรายินดีให้ แต่ไม่ได้ให้ในฐานะชุมนุม แต่ให้ในฐานะบุคคล และไม่ได้ติดต่อไปทางชุมนุม แต่จะผ่านความเป็นเพื่อน เป็นคนที่รู้จักหรือทำกิจกรรมเหมือนกัน ว่ามาช่วยลงให้หน่อย” นักศึกษา น. กล่าวและว่า การกำหนดจำนวนสมาชิก 50 คนสร้างความลำบากเวลาต้องรวบรวมเอกสารส่ง และคิดว่าการปรับเกณฑ์ให้เหลือแค่ 30 คนเป็นเรื่องที่เหมาะสม

นักศึกษา บ. (นามสมมติ) กล่าวว่า มีเพื่อนที่เป็นสมาชิกชุมนุมกีฬามาขอรายชื่อไป จึงให้เพราะถือว่าได้ช่วยชุมนุมให้ผ่านเกณฑ์และได้ไปต่อ และมองว่าวิธีดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ผิดข้อบังคับ แค่อาจไม่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกของแต่ละชุมนุมก็เท่านั้น

วรินทร์กุญช์ เขียวพันธ์ เลขาธิการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ศูนย์รังสิต กล่าวว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องการแลกเปลี่ยนสมาชิกระหว่างชุมนุมมาก่อน แต่เรื่องการเป็นสมาชิกชุมนุม นักศึกษา 1 คนสามารถมีรายชื่อสังกัดได้ไม่เกิน 5 ชุมนุมเท่านั้น “ตรงนี้เรา (อมธ.) เลยมีใบยินยอมให้เซ็นโดยที่เจ้าตัวเป็นสมาชิก ทั้งนี้หากเราหรือสภานักศึกษาสืบทราบว่าสมาชิกคนนั้นไม่ได้ยินยอม หรือโดนปลอมแปลงเอกสาร จะต้องมีการพูดคุยกัน เพราะอาจเข้าข่ายผิดวินัยนักศึกษาได้” วรินทร์กุญช์ กล่าวและว่า อมธ.ยึดถือเรื่องความยินยอมเป็นสำคัญ และสมาชิกชุมนุมต่างก็มีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ได้ตามที่ตัวเองสะดวก

เชิงอรรถ:

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 71 ระบุหลักเกณฑ์การยุบเลิกชุมนุมกิจกรรมดังนี้

 (1) มีจำนวนสมาชิกไม่ถึงห้าสิบคน

 (2) สมาชิกชุมนุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ให้ยุบเลิกชุมนุม

 (3) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเสนอความเห็นต่อสภานักศึกษาพิจารณายุบเลิกชุมนุม

 (4) สภานักศึกษามีมติให้ยกเลิกชุมนุม ด้วยเหตุเพราะชุมนุมไม่ได้จัดทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีการดำเนินการตามข้อบังคับชุมนุมมาเป็นเวลาหนึ่งปี

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

น.ศ.มธ. ร้องเปิด ‘ประตูเชียงราก 1’ 24 ชั่วโมง เตรียมประชุมผู้เกี่ยวข้องบ่ายโมงวันนี้

เรื่องและภาพ: ปาณัสม์ จันทร์กลาง หัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติรวมพลนักศึกษาหน้าประตูเชียงราก 1 ยืนยันข้อเรียกร้อง เปิดประตู 24 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักศึกษา พร้อมนัดหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยบ่ายโมงวันนี้ ด้านหัวหน้าผู้ดูแลความปลอดภัยและจราจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ชี้เพิ่งมีมาตรการอนุโลมให้เข้าออก ...

News

สอบ.ค้าน ‘ต่อสัมปทาน 30 ปี รฟฟ.สายสีเขียว’ เหตุค่าโดยสารแพงขึ้น

ผู้เขียน: กัญญพัชร กาญจนเจตนี และ กัญญาภัค วุฒิรักขจร ภาพ: สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ มติชนออนไลน์ สภาองค์กรของผู้บริโภคค้านการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหตุจะทำให้ค่าโดยสารแพงขึ้น ชี้คนไทยจ่ายค่ารถไฟฟ้าแพงกว่าคนญี่ปุ่น จากกรณีมีข้อเสนอที่จะขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ...

News

สปป.ลาวเสียงแตก ‘โตโน่’ ว่ายน้ำ เป็นภาระหรือช่วยแพทย์

เรื่อง: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ ภาพ: อินสตาแกรม @mootono29 คนในพื้นที่แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสียงแตก ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่โตโน่ว่ายน้ำ ระบุเป็นการเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัย แต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ดีใจเพราะโรงพยาบาลเมืองท่าแขกขาดแคลนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรณีที่ ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ...

News

รพ.หลายแห่งไม่รับทำแท้งผู้ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ แม้มีกม.รองรับ

เรื่อง: ปาณัสม์ จันทร์กลาง ภาพ: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 เผย แม้ประเทศไทยจะแก้กฎหมายให้ผู้มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์สามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังพบว่าโรงพยาบาลจำนวนมากรวมทั้งโรงเรียนแพทย์ปฏิเสธการให้บริการ แนะสธ.จัดหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์จังหวัดละ 1 ...

News

น้ำท่วมชุมชนมัสยิดท่าอิฐ นนทบุรี ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ความช่วยเหลือจากรัฐยังไม่เพียงพอ ขณะที่นายกฯ อบต. แจ้งเตือนเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสูงอีก 20 ซม. กลางเดือนนี้

เรื่องและภาพ: ปาณิสรา ช้างพลาย จากกรณีอุทกภัยสาเหตุจากพายุนูโรและน้ำหนุนจากทางภาคเหนือ ประกอบกับฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 มานานเกือบเดือนนั้น เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) ...

News

น.ศ.มธ.จัดกิจกรรม “ไว้อาลัยศาลไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์” เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านคำวินิจฉัย “8 ปี ประยุทธ์” พร้อมต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

เรื่อง: เจตณัฐ พิริยะประดิษฐ์กุล ภาพ: กัปตัน จิรธรรมานุวัตร จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) วินิจฉัยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2568 ตามความในมาตรา ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save