News

คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษ กรณีแชตฝึกงาน เหตุสื่อสารผิดพลาด แจงพูดไปเพราะห่วงใย

เรื่อง พิชญา ใจสุยะ, ตติยา ตราชู

คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษสื่อสารผิดพลาด และใช้คำไม่เหมาะสม หลังนักศึกษารวมตัวประท้วงกรณีแชตฝึกงาน ยืนยันการแสดงออกทางการเมืองไม่กระทบการฝึกงานของนักศึกษา 

จากกรณีเมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายพศวัต เขียวเหมือน นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โพสต์ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ  คือ ให้ ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดี และ รศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ชี้แจงประเด็นการฝึกภาคปฏิบัติให้ชัดเจน ออกมาขอโทษและรับผิดชอบด้วยการลาออก รวมถึงคณะต้องพิจารณาการใช้คำของคณบดี หลังคณบดีได้ส่งข้อความกล่าวเตือนพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งฝึกงานเข้าไปในกลุ่มไลน์ของฝ่ายการนักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บางท่านอยู่ในกลุ่มด้วย (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3401774959907551&id=100002252410353

ภาพข้อความแชตที่แนบมา ปรากฏข้อความที่คณบดีกล่าวถึงพฤติกรรมที่ ‘ไม่มีวุฒิภาวะ’ ของนักศึกษาและการใช้คำว่า ‘เพื่อนๆ นักร้อง’ ซึ่งทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่พอใจเป็นอย่างมาก

เมื่อ 12.30 น. วันที่ 2 พ.ย. ได้มีการจัดกิจกรรมปราศรัยเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องโดยนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ใต้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ศ.ระพีพรรณ กล่าวว่า การนัดหยุดเรียนของนักศึกษาเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ แต่ขอความร่วมมือนักศึกษาให้เข้าเรียนตามปกติ เนื่องจากอาจารย์บางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ จึงไม่ควรได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นต่างๆ ก็พร้อมรับฟัง อย่างไรก็ตามศ.ระพีพรรณปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อ 3 ข้อเรียกร้องของเหล่านักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

“การแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาไม่มีผลต่อการฝึกงาน ทางคณะไม่ปิดกั้นทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ มีมุมมองที่หลากหลาย เพราะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องทำงานกับคนทุกกลุ่ม เพียงแต่ต้องทำในขอบเขต รู้หน้าที่” ศ.ระพีพรรณกล่าวและว่า ในการรับหรือไม่รับนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษาเลือก ซึ่งแต่ละองค์กรย่อมอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญและคำนึงถึงชื่อเสียงจึงเชื่อว่าจะไม่เกิดการไม่รับหรือส่งนักศึกษาฝึกงานกลับด้วยสาเหตุด้านความคิดเห็นทางการเมือง

ศ.ระพีพรรณ กล่าวถึงข้อความในภาพแชตที่ถูกเปิดเผยอีกว่า พูดด้วยความห่วงใยนักศึกษา ไม่ใช่การตำหนิหรือดูถูก โดยอาจใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้จะสื่อไปในเชิงลบ อย่างการใช้คำว่าวุฒิภาวะ ก็เพียงต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการทำงานสังคมสงเคราะห์ตามหลักจรรยาบรรณ 6 ข้อในพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ที่ต้องมีวุฒิภาวะในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนคำว่า ‘นักร้อง’ จะแทนคำว่าการพิทักษ์สิทธิ์ หรือนักพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่ปกป้องสิทธิ์ คุ้มครองสิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจการตัดสินใจในตัวเอง แต่ครั้งนี้ก็อาจใช้คำที่ไม่ถูกต้อง “ส่วนประเด็นข้อที่ 2 ในแชตไลน์ หมายถึงการสื่อสารต่างๆ ที่อาจสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้องค์กร ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย”

นายรชต เอี่ยมตระบุตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. หนึ่งในผู้ปราศรัย

นายรชต เอี่ยมตระบุตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. หนึ่งในผู้ปราศรัย กล่าวว่า ทางคณะสอนเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ หรือการแสดงออก จรรยาบรรณวิชาชีพก็บอกว่าควรแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีการปิดกั้น ตามหลักมนุษยนิยม แต่เมื่อมีนักศึกษาในคณะถูกจับกุมจากการออกมาชุมนุมทางการเมืองและเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุม ทางคณะและอาจารย์ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว หรือช่วยเหลือมากเท่าที่ควร 

“ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องสวัสดิการการฝึกงาน คณะกลับไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้และสุดท้ายคือ คณบดีออกมาบอกว่านักศึกษาไร้วุฒิภาวะ และปิดกั้นไม่ให้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หากใครแสดงความคิดเห็นก็อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกงาน จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่คณะพร่ำสอนมาทั้งหมด เขาทำไม่ได้เลย คณบดีจงลาออกเสียเถิด” นายรชตกล่าวและว่า คณบดีหมดความชอบธรรมในการบริหารกิจการคณะ ส่วนผู้บริหารและคณาจารย์หากไม่ออกมาแสดงจุดยืนกับกรณีภาพข้อความหลุด ก็จะหมดความชอบธรรมในการสอนนักศึกษาเช่นกัน

นายรชต กล่าวอีกว่า หากคณบดีลาออกแล้ว สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควรจะต้องพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่า ผิดจรรยาบรรณ และควรถอดถอนใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ อีกประการหนึ่งคือ กระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ ควรมาจากนักศึกษาโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษามีเพียงสิทธิ์เสนอชื่อแต่ไม่มีสิทธิ์เลือก 

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว ในวันที่ 3 พ.ย. ทางคณบดีและคณะผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้นัดพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในประเด็นดังกล่าว รวมถึงเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน อ.เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวว่า หากมีกรณีที่องค์กรปฏิเสธไม่รับ หรือส่งนักศึกษากลับ เนื่องจากเหตุผลด้านการเมือง ทางคณะอาจมีวิธีรับมือด้วยการย้ายองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้พื้นที่ปลอดภัย

ส่วน ศ.ระพีพรรณได้กล่าวขอโทษและเสียใจ ที่ทำให้นักศึกษารู้สึกไม่ดีจากการใช้คำพูดเหล่านั้น โดยจะมีแถลงการณ์ชี้แจงในกรณีแชตไลน์ เรื่องฝึกงาน และเสนอแผนงานที่จะพัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กับบุคลากรและคณาจารย์ในวันที่ 11-12 พ.ย.

การพบปะพูดคุยระหว่างคณบดี ทีมบริหาร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ไม่ประสงค์ออกนาม) กล่าวภายหลังการพูดคุยว่า การพูดคุยครั้งนี้ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน คือ เรื่องสวัสดิการการฝึกงานของนักศึกษาที่คณะผู้บริหารจะให้คำตอบในภายหลัง และไม่แจ้งชื่อสถานที่ฝึกงานที่จะไม่รับนักศึกษาเข้าทำงานหากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามเนื้อความแชตไลน์ของคณบดี ส่วนการยื่นเรื่องกับกรรมาธิการแรงงาน (กมธ.) ในวันที่ 4 พ.ย.นั้น มีเนื้อความเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานในกรณีหากถูกที่ฝึกงานยกเลิกการฝึกเนื่องจากแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งการยื่นเรื่องดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยในครั้งนี้

นายรชต นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. นำบันทึกข้อความไปยื่นกับกมธ.ในวันที่ 4 พ.ย.

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

โควิดทำฝึกงานอ่วม ลงพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ-ฝึกออนไลน์ขาดประสิทธิภาพ ผอ. กองบริหารงานวิชาการ ชี้สุขภาพต้องมาก่อน

เรื่อง: ชนิสรา หน่ายมี ภาพ: กมลวิช อัศวพงษ์โชติ, มนสิรา กาหลง นักศึกษา มธ. เผย กังวลติดโควิดจากการลงพื้นที่ฝึกงาน ฝึกออนไลน์ปลอดโรคแต่ขาดประสิทธิภาพ ผอ. กองบริหารงานวิชาการชี้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ...

News

แม่บ้าน-รปภ. ไม่กล้าร้องเรียนบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม ศูนย์นิติฯ แนะให้รวมกลุ่ม-มธ.ช่วยประสาน

เรื่อง: ตติยา ตราชู  แม่บ้านและ รปภ.ใน มธ. ไม่กล้าออกมาร้องเรียนบริษัทจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม เหตุกลัวมีปัญหาความมั่นคงในหน้าที่การงานและไม่มีหลักฐานเพื่อฟ้อง ศูนย์นิติศาสตร์ มธ. แนะรวมกลุ่มช่วยเพิ่มอำนาจและความกล้า มธ.อาจเข้ามาช่วยให้ข้อมูล และเจรจากับบริษัท  จากกรณีปัญหาลูกจ้างของบริษัทจ้างเหมาบริการ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

News

เสียงผู้เรียนและผู้สอนในประเด็นการหยุดเรียน 1 ปี, ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด

จากกรณี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย์และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอแนวคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดการเรียนการสอนไป 1 ปี เนื่องจากถ้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่การเรียนยังต้องเน้นทางด้านพัฒนาการเป็นหลักและยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่อง ...

News

‘องศาหมูกระทะ’ โทรขู่ นศ. ‘ระวังตัว’ เหตุวิจารณ์การบริการของร้าน

‘ร้านองศาหมูกระทะ’ ขู่นักศึกษามธ. ให้ระวังตัว เหตุเขียนวิจารณ์ว่าพนักงานไม่ยืนรอรับอุปกรณ์หมูกระทะและล้างกระทะไม่สะอาด ด้านเจ้าของร้านชี้ไม่สามารถรอได้เพราะมีอีกหลายที่ต้องไปเก็บอุปกรณ์ อาจารย์นิติ มธ. เสนอไม่ควรโพสต์เหตุการณ์ลงสื่อสังคมออนไลน์

News

ประธานกมธ.แรงงาน แนะเลิกจ้าง subcontract ชี้ ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต

มธ. จ้าง 7 บริษัท ดูแลงานแม่บ้าน-รปภ. ผ่านผู้รับเหมา ประธานกมธ.แรงงาน แนะหน่วยงานรัฐควรจ้างโดยตรงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนและสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตกับแรงงาน ชี้การจ้างงานแบบ subcontract เอื้อผลประโยชน์นายจ้าง แต่ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต

News

ตึกกิจฯ 3ปี ยังไม่ได้เข้า ชุมนุมชมรมเรียกร้องคำอธิบายจากมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง

ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อกับทางกองกิจการนักศึกษา จากกรณีการก่อสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษาแห่งใหม่ที่ล่าช้า จนส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมของกลุ่มชุมนุมชมรม ฟากอมธ. สัญญาจะคอยติดตามเรื่อง ส่วนกองกิจฯ ชี้อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด เหตุก่อสร้างตึกมีสัญญาหลายต่อ

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save