News

แม่บ้าน-รปภ. มธ.โอด ชั่วโมงทำงานมากไป สวัสดิการไม่เป็นธรรม อ.นิติฯ ชี้ นายจ้างมักให้ทำล่วงเวลาจนเป็นปกติเพื่อเลี่ยงกฎหมาย

แม่บ้าน-รปภ. บริษัท ถลาง ฯ ที่มธ. จ้างดูแลงานแบบเหมาช่วง โอดชั่วโมงทำงานสูง 10-12 ชั่วโมง-เครื่องแบบอุปกรณ์ต้องซื้อเอง อ.นิติ ฯ ชี้

News

ไม่ใช่แต่งหน้าทาปาก ผู้ช่วยอธิการ มธ. แจง อุทยานป๋วย อาจไม่สวยตลอดเวลา

ผู้ช่วยอธิการบดี ยัน มธ. ไม่สนคำวิจารณ์ กรณีสวนดาดฟ้าอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี แห้งแล้ง ไม่สวย แจง แนวคิดคือสวนกินได้ อาจมีการ

Posts navigation