News

ประธานกมธ.แรงงาน แนะเลิกจ้าง subcontract ชี้ ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต

มธ. จ้าง 7 บริษัท ดูแลงานแม่บ้าน-รปภ. ผ่านผู้รับเหมา ประธานกมธ.แรงงาน แนะหน่วยงานรัฐควรจ้างโดยตรงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนและสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตกับแรงงาน ชี้การจ้างงานแบบ subcontract เอื้อผลประโยชน์นายจ้าง แต่ทำลูกจ้างขาดความมั่นคงในชีวิต
News

ตึกกิจฯ 3ปี ยังไม่ได้เข้า ชุมนุมชมรมเรียกร้องคำอธิบายจากมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง

ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อกับทางกองกิจการนักศึกษา จากกรณีการก่อสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษาแห่งใหม่ที่ล่าช้า จนส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมของกลุ่มชุมนุมชมรม ฟากอมธ. สัญญาจะคอยติดตามเรื่อง ส่วนกองกิจฯ ชี้อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด เหตุก่อสร้างตึกมีสัญญาหลายต่อ
News

คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษ กรณีแชตฝึกงาน เหตุสื่อสารผิดพลาด แจงพูดไปเพราะห่วงใย

จากกรณีเมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายพศวัต เขียวเหมือน นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โพสต์ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้ ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดี ...
News

นักศึกษา มธ. ร้องโควตาพรินต์ 100 บาทต่อเทอมไม่พอใช้ ด้านไอซีที-ทียูแจงมหาวิทยาลัยจัดสรรงบเป็นค่าโปรแกรม Adobe

นักศึกษา มธ. เผยจำนวนเงินสำหรับโควตาพรินต์ใหม่ที่ปรับลดลงเหลือเพียง 100 บาท จากเดิม 200 บาท ไม่เพียงพอต่อการพิมพ์เอกสารการเรียน ขณะที่ไอซีที-ทียูแจงมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากโควตาการพิมพ์มาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรม Adobe ที่นักศึกษามีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
News

แม่บ้าน-รปภ. มธ.โอด ชั่วโมงทำงานมากไป สวัสดิการไม่เป็นธรรม อ.นิติฯ ชี้ นายจ้างมักให้ทำล่วงเวลาจนเป็นปกติเพื่อเลี่ยงกฎหมาย

แม่บ้าน-รปภ. บริษัท ถลาง ฯ ที่มธ. จ้างดูแลงานแบบเหมาช่วง โอดชั่วโมงทำงานสูง 10-12 ชั่วโมง-เครื่องแบบอุปกรณ์ต้องซื้อเอง อ.นิติ ฯ ชี้
News

ไม่ใช่แต่งหน้าทาปาก ผู้ช่วยอธิการ มธ. แจง อุทยานป๋วย อาจไม่สวยตลอดเวลา

ผู้ช่วยอธิการบดี ยัน มธ. ไม่สนคำวิจารณ์ กรณีสวนดาดฟ้าอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี แห้งแล้ง ไม่สวย แจง แนวคิดคือสวนกินได้ อาจมีการ