Video

ค่านิยม or ข้านิยม

มาฟังความคิดเห็นของคนหลากหลายวัย หลากหลายเพศ พูดถึงความรักและเซ็กซ์ของพวกเขาใน Speak up! : ค่านิยม or ข้านิยม

Video

นานาทัศนะ ศาสนากับวัยรุ่น

มาฟังความเห็นเกี่ยวกับศาสนาจากวัยรุ่น ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมยังนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ศาสนาให้อะไรกับพวกเขาบ้าง ไปจนถึงว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับการเมืองยังไง

Video

ผู้พิการกับ…

เพราะพวกเขาก็คือสมาชิกคนหนึ่งของสังคม​ มาฟังมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมของเหล่านักศึกษาผู้พิการ​ ก่อนไปติดตามเรื่องราวของพวกเขาต่อได้ในคอลัมน์​ ​What​ if​ เร็ว​ ๆ​ นี้

Video

ไปม็อบทำไม

มาฟังความคิดเห็นของผู้ที่ไปชุมนุมคณะราษฎร ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา

Video

คิดยังไงกับ “สวนป๋วย”

อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า สวนป๋วย พื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนเราจึงอยากพาทุกคนมาสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา และประชาชนเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ #SpeakUp #อุทยานการเรียนรู้ป๋วย100ปี #สวนป๋วย Interviewer ...