News

นักศึกษา มธ. ร้องโควตาพรินต์ 100 บาทต่อเทอมไม่พอใช้ ด้านไอซีที-ทียูแจงมหาวิทยาลัยจัดสรรงบเป็นค่าโปรแกรม Adobe

นักศึกษา มธ. เผยจำนวนเงินสำหรับโควตาพรินต์ใหม่ที่ปรับลดลงเหลือเพียง 100 บาท จากเดิม 200 บาท ไม่เพียงพอต่อการพิมพ์เอกสารการเรียน ขณะที่ไอซีที-ทียูแจงมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากโควตาการพิมพ์มาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรม Adobe ที่นักศึกษามีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
Media

Editor’s talk Ep.4: การเมืองการติ่ง

การติ่งกับการเมือง ดูเผินๆ แล้วเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่ในเมื่อสถานการณ์การเมืองตอนนี้กำลังร้อนระอุ ทุกคนที่อยากเห็นประเทศที่ดีขึ้น ก็มาร่วมแรงร่วมใจทำทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยได้ ในตอนนี้เราจึงได้เห็นปรากฎการณ์หลาย ๆ อย่างที่มาจากติ่ง #EditorsTalk #Varasarnpress #หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย Host: จักษณา อุตราศรีCreative: ...
Writings

ถ้าพ่อแม่กลายเป็นคนแปลกหน้า : เมื่อความสัมพันธ์ต้องมาพังทลายเพราะการเมือง

เด็กๆที่เริ่มออกมาพูดประเด็นทางเมือง ต้องมาพบเจอกับการสั่นคลอนครั้งใหญ่ในด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว เมื่อพวกเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน