MediaShot By ShotUncategorized

Food Matters เรื่องกิน…เรื่องใหญ่

เรื่อง: อาสา งามกาละ

ภาพ: กัญญาภัค ขวัญแก้ว

“รู้มั้ยว่า…1 ใน 5 ของผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดจากการรับประทานอาหาร”

เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ และอาหาร คือ ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของเรา หนึ่งในวัตถุดิบหลักสำคัญในมื้ออาหารที่หลายๆ คนนึกถึง คงหนีไม่พ้น “เนื้อสัตว์” ซึ่งรู้หรือไม่ว่า ความต้องการเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เติบโตขึ้นจาก 50 ปีก่อน ถึง 260% ตามรายงานของนักวิทยาศาสตร์จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

Photo Series ในรอบนี้ เราจะพาทุกคนไปดูว่าความต้องการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดอะไรบ้าง?

1 ใน 5 คนต้องตายก่อนวัย เพราะกินอาหารไม่ดี

จากงานวิจัยทางการแพทย์ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet เมื่อปี 2017 ระบุว่า 1 ใน 5 ของผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การรับประทานเนื้อสัตว์มากๆ และรับประทานผักผลไม้น้อย ที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อ “โรคติดเชื้อดื้อยา” อีกด้วย

“โรคติดเชื้อดื้อยา” ภัยร้ายที่แฝงมาในเนื้อสัตว์

หนึ่งในวิกฤตสุขภาพที่กำลังคุกคามผู้คนในปัจจุบัน ตามการประกาศขององค์การอนามัยโลก คือ “โรคติดเชื้อดื้อยา” ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ยิ่งใช้มากเกินจำเป็น ยิ่งทำให้แบคทีเรียมีโอกาสพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยา ทำให้ผลของยาปฏิชีวนะลดลง จนอาจคร่าชีวิตของผู้ติดเชื้อได้เลยทีเดียว โดยที่เชื้อดื้อยายังสามารถปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานได้ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในแต่ละปี มีคนกว่า 700,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา และพบการรายงานว่าในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้ถึง 38,000 คนต่อปี จากแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมที่ทำโลกร้อน

สภาวะโลกร้อนยังคงเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเผชิญ ซึ่งรู้หรือไม่ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 15% ของทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลก โดยที่เนื้อวัวคือเนื้อสัตว์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ทั้งจากกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนจากการผายลมของวัว ซึ่งจากงานวิจัยของ Joseph Poore and Thomas Nemecek ที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Science ในปี 2018 ระบุว่า การผลิตเนื้อวัว 1 กิโลกรัม สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 60 กิโลกรัม

สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย เพื่อกลายเป็นอาหารสัตว์

ไม่ใช่เพียงสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ แต่สภาพแวดล้อมในบริเวณที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากสารตกค้าง และน้ำเสียจากระบบอุตสาหกรรม ไปจนถึงพื้นที่ป่าที่ถูกถางแล้วนำไปปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม จากบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ National Geographic ฉบับภาษาไทย ระบุว่า แหล่งปลูกข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่มากที่สุดในประเทศไทย คือ บริเวณภาคเหนือ ซึ่งใช้เนื้อที่มากถึงประมาณ 4.7 ล้านไร่ นอกจากนี้บทความบนเว็บไซต์ the101 ยังระบุไว้ว่าในแต่ละปีป่าแอมะซอนจะถูกเผาเพื่อปลูกถั่วเหลืองสำหรับเป็นอาหารสัตว์ปีละกว่า 20 ล้านไร่ 

หรือเราต้องเริ่มสนใจที่มาของอาหารที่กินมากขึ้น

เมื่อเรายังคงต้องรับประทานอาหารกันต่อไป จะดีกว่าไหมถ้าเราได้รู้ที่มาของอาหารพวกนั้น ซึ่งทุกวันนี้เนื้อสัตว์ที่วางขายอยู่ตามที่ต่างๆ ส่วนมากยังไม่มีการระบุที่มา เช่น เนื้อสัตว์เหล่านั้นถูกเลี้ยงที่ไหน เลี้ยงด้วยอะไร มีการใช้ยาไหม และใช้ไปเท่าไหร่ หากเราได้รู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น แม้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐที่ควรออกนโยบายสนับสนุนให้มีการระบุแหล่งที่มา หรือวงจรต่างๆ ของเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ควรแสดงข้อมูลของวงจรเนื้อสัตว์ที่ถูกผลิตขึ้น ไปจนถึงพวกเราผู้บริโภคที่อาจจะลองหันไปสนับสนุนเนื้อสัตว์จากปศุสัตว์รายย่อยที่ไม่ได้ทำอุตสาหกรรม ก็อาจช่วยให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะ เรื่องกินเป็นประเด็นสำคัญของทั้งเรา และโลกใบนี้

Writer: อาสา งามกาละ

Creative: อาสา งามกาละ, เก็จมณี ทุมมา

Photographer: กัญญาภัค ขวัญแก้ว

Photographer’s Assistant: ธันตวัน​ เจียมเจริญ

Illustrator: พิชญา ใจสุยะ

Makeup : อภิษฐา นิรัตติศัย

Models: วิชญาพร ลิ้มเอิบไทย, ณหทัย จำรัสพงษ์, สุรดิษ ปัทมผดุงศักดิ์, ศศิธร กิจพ่อค้า และ ชนัญญากาญจน์ รักษ์บริษุทธิศรี

อ้างอิง

www.the101.world/meat-industry-and-amazon-fires/

ngthai.com/environment/20219/smogcrisisindepth/3/

ขอขอบคุณภาพประกอบ (ในภาพที่ 3)

www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=1717

www.tcijthai.com/news/2015/14/current/5942

www.prachachat.net/economy/news-131697

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Media

Media

ขอร่วมรำลึกและสดุดีวีรชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลา

Varasarn Press ขอร่วมรำลึกและสดุดีวีรชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลา ภาพจาก : จาก 2516 ถึง 2563 “วันมหาวิปโยค” 14 ตุลาคม กับเบื้องหลังที่ยังไม่ลืม ...

เจ้ล่าพาข้ามเวลา EP. 4: ทิ้งงาน ไปเที่ยวงานปล่อย

อีพีนี้เจ้ล่าก็จะพาไปท่องโลกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเจ้พาไปพบกับงานที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่ามหาวิทยาลัยของเราจะจัดขึ้นเพื่อชาวมธ. ทุกคน ซึ่งงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อปลดปล่อยความเครียดตลอดทั้งเทอมที่เรียนมา ซึ่งในงานจะมีอะไรบ้าง และทำไมการไปเที่ยวชมงานนี้เป็นการปลดปล่อยความเครียด ต้องลองมาฟังดู แล้วจะรู้ว่า “ทิ้งงาน ไปเที่ยวงานปล่อย” มันเป็นยังไง นอกจากนี้ช่วงท้ายรายการยังมีสาระสำคัญทิ้งท้าย รอผู้ฟังเข้ามาฟัง อย่าลืมเข้ามาฟังกันเยอะ ...

Media

คุยกับเพื่อน Ep. 4 ก็เปิด (ประเทศ) ท้าโควิดไปเลยสิคะ

Ep. สุดท้ายของรายการคุยกับเพื่อน จะพาทุกคนไปย้อนไทม์ไลน์การเปิดประเทศท้าโควิด-19 ตั้งแต่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. และอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ รวมถึงสิ่งที่น่าจับตามองอย่างคลัสเตอร์เชียงใหม่ ภาคใต้ และโควิดสายพันธุ์เดลตาพลัส

Podcast

เจ้ล่าพาข้ามเวลา EP. 3: ศูนย์บริการกีฬามธ. มีอะไรบ้าง และเสียค่าบริการหรือป่าว

อีพีนี้เจ้ล่าก็จะพาไปท่องโลกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ว่ามีศูนย์บริการการกีฬาอะไรบ้าง เพื่อที่เพื่อนใหม่หลาย ๆ คนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวหรือเข้ามาเรียน ได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มีดีแค่วิชา ความรู้ แต่มีดีมากกว่านั้น นอกจากนี้ช่วงท้ายรายการยังมีสาระสำคัญทิ้งท้าย รอผู้ฟังเข้ามาฟัง อย่าลืมเข้ามาฟังกันเยอะ ๆ ด้วยนะ 📌📣 ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save